درباره نیرانور

در عصر نوین ، بهره وری با کمترین هزینه و مصرف انژی از سیاست های کلان تمام کشور دنیا می باشد .

یکی از راه های کاهش مصرف برق و افزایش راندمان در همه ی زمینه های چه در بخش صنعت و چه  در بخش روشنایی می باشد که به همین سبب تولیدی بازرگانی نیرانور ، با پیروی از همین سیاست کاری اقدام به وارد کردن و تولید سنسور و چراغ های سنسور دار نموده است .

استفاده از سنسور های روشنایی سبب کاهش مصرف انرژی و کمک به حفظ محیط زیست مینماید .

نیاز امروز بشر استفاده ی صحیح از منابع تجدید ناپذیر می باشد ، با استفاده از سنسور های روشنایی و چراغ LED و COB کمک به کاهش گرمایش زمین می نماییم .

همه ی ما ، با دید صحیح  باید گامی برای کاهش گرمایش زمین  برداریم و با کاهش مصرف برق کمک شایان ذکری به کاهش تولید برق معیشتی و کاهش گرمایش زمین انجام دهیم .

سیاست گروه تولیدی بازرگانی نیرانور حفظ منابع ارزشمند زمین و کاهش آلودگی هوا و کمک به کاهش گرمای زمین می باشد . ما همگی نسبت به حفظ محیط زیست وظیفه داریم ، پس نباید از این گزینه غافل شویم . تا کنون کاهش منابع آب را تجربه کرده ایم ، پس بیایید با خرید درست ، صحیح و دقیق کالای استاندارد با گام های کوچک ولی درست به این وظیفه ی خطیر خود عمل کنیم و به دیگران نیز توصیه کنیم .

استفاده از سنسور های حرکتی و روشنایی نیرانور گامی درست در همین راستا می باشد .

فهرست